پاورپوینت با موضوع امنيت سيستم قدرت

پاورپوینت با موضوع امنيت سيستم قدرت

پاورپوینت با موضوع امنيت سيستم قدرت

 

 

 

 

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل : .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد اسلاید : 41 اسلاید

قسمتی از متن .ppt :

امنيت سيستم قدرت

 بهره برداري اقتصادي از سيستم قدرت
 بهره برداري از سيستم قدرت با امنيت مطلوب

 قابليت امنيت سيستم قدرت اعمالي را شامل مي شود كه به منظور حفظ سيستم در حالت عملكرد مطلوب بايد انجام شود؛ در شرايطي كه تجهيزي از سيستم قدرت دچار خرابي (عيب) مي گردد. بعنوان مثال :
ممكن است واحد توليدي به دليل معيوب شدن تجهيزات جانبي آن از مدار خارج شود؛ يا اينكه حداكثر توان توليدي آن محدود گردد (Derate)
 وجود ذخيره چرخان در اين شرايط قادر خواهد بود افت فركانس را جبران نمايد. يا اينكه بار قطع شود.
خروج خط يا ترانسفورماتور از شبكه در اثر شرايط نامناسب جوي؛ عملكرد ناصحيح رله هاي حفاظتي، خطاي نيروي انساني و ....
 چنانچه هنگام در مدار قراردادن واحدها و توزيع بار توجه كافي به توان انتقالي  از خطوط انتقال شود، آنگاه شبكه انتقال قادر خواهند بود اضافه بار ها را تحمل نمايند

قابل پيش بيني نبودن وقوع عيب و ضرورت آمادگي براي مواجهه با شرايط خاص در بهره برداري (بنابراين سيستم بايد به گونه اي بهره برداري شود تا در شرايط وقوع هر پيشامد در وضعيت خطرناك قرار نگيرد)
طراحي تجهيزات در محدوده معين ( ضرورت تنظيم رله هاي حفاظتي) و لذا عملكرد سيستم حفاظتي در اثر انحراف از قيود
وقوع حادثه اي در سيستم ممكن است منجر به انحراف از قيود تجهيزي ديگر گردد و آن نيز عملكرد سيستم حفاظتي مربوطه را به همراه داشته باشد. اين امر موجب خروج زنجيره اي ساير تجهيزات توليد و انتقال شده كه در نهايت خاموشي سراسري را به همراه دارد.
بنابراين سيستمهاي قدرت به گونه اي بايد بهره برداري شوند تا خروج يك تجهيز، موجب اضافه بار در ساير تجهيزات نشود.
سيستمهاي قدرت از تكنيكها و تجهيزاتي برخوردارند تا امكان بهره برداري مطمئن را براي بهره بردار سيستم فرآهم نمايند

درارتباط با بهره برداري مطمئن، بهره بردار سه وظيفه اصلي را به عهده دارد
پايش سيستم (System Monitoring)
تحليل پيشامدها (Contingency Analysis)
پخش بار بهينه مقيد به امنيت (SCOPF)

 نظارت (پايش) سيستم؛ بهره بردار را از آخرين وضعيت سيستم آگاه مي نمايد. اين وظيفه مهم ترين وظيفه از موارد اشاره شده است.
    تعدد واحدهاي توليد و گستردگي شبكه قدرت نياز به اندازه گيري و ارسال اطلاعات مورد نياز را افزايش داده است.
  اين اطلاعات از طريق دورسنجي و ايجاد بسترهاي مخابراتي انجام مي شود. (اطلاعات شامل مقادير ولتاژها، جريانها، توانهاي انتقالي  از خطوط و ترانسفورمرها و وضعيت كليدها، تپ ترانسها وضعيت خاموش يا روشن بودن واحدها و ميزان توليد  آنها و... است)
به دليل بالا بودن حجم اطلاعات؛ از كامپيوتر براي پردازش اطلاعات و نمايش وضعيت شبكه براي بهره بردار استفاده مي شود. 
سيستمهاي پايش شبكه؛ با سيستمهاي كنترلي نيز تركيب مي شوند تا بهره بردار بتواند از راه دور بتواند مانورهاي لازم در در سبكه انجام دهد. كه به اين سيستمها SCADA گويند.
سيستم اسكادا براي تعدادي از بهره بردارها امكان نظارت و كنترل (اعمال اصلاحي) فرآهم مي نمايد.

وظيفه دوم- بررسي پيشامدها (‍Contingency Analysis)

بررسي پيشامدها اين امكان را فرآهم مي نمايد تا بهره برداري از سيستم بطور قابل دفاعي انجام شود
مشكلاتي كه پيشامدها در سيستم ايجاد مي كنند آنقدر از نظر زماني كوتاه است كه در آن بهره بردار سرعت لازم براي حل مشكل احتمالي را ندارد. (به ويژه در خاموشيهاي زنجيره اي)
بنابراين مدل سازي وقايع از ضروريات است
استفاده از پخش بار و ..


فهرست مطالب و اسلایدها

بهره برداري اقتصادي از سيستم قدرت

بهره برداري از سيستم قدرت با امنيت مطلوب

وظيفه دوم- بررسي پيشامدها (‍Contingency Analysis)

وظيفه سوم- SCOPF

حالتهاي بهره برداري

System Operating States

عوامل مؤثربر امنيت سيستم قدرت

The NYISO Control Room

بررسي پيشامدها و تشخيص مسايل شبكه

بررسي پيشامدها – قطع خط 3-5

بررسي پيشامدها- قطع واحد توليد 3

الگوريتم بررسي پيشامدها با پخش بار ac

روش حساسيت شبكه

محاسبه ضرايب حساسيت شبكه

اصلاح توزيع بار

اصلاح توزيع بار با استفاده از ضرايب حساسيت

استفاده از پخش بار متناوب در بررسي پيشامدها

استفاده از پيشامدهاي بد- مشكلات

انتخاب پيشامد- روش 1P1Q

تحليل پيشامد- آزادسازي متحدالمركز(Concentric Relaxation)

دياگرام سلسله مراتب ديسپاچينگ كشور

(ديسپاچينگ منطقه اي (سطح يك 
Area  Operating  Center  - AOC

 


خرید آنلاین