پاورپوینت جامع و کامل با موضوع مبانی برق پایه

پاورپوینت جامع و کامل با موضوع مبانی برق پایه

پاورپوینت جامع و کامل با موضوع مبانی برق پایه

 

 

 

 

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل : .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد اسلاید : 158 اسلاید

تعداد اسلاید انگلیسی : 84 اسلاید

قسمتی از متن .ppt :

مبانی برق پایه

عناوين

پس از اتمام اين دوره شما  بايد بتوانيد :
 تفاوت بين رسانا (هادي )و نا رسانا (عايق)را توضيح دهيد .
 قانون اهم رابراي محاسبه ي جريان ، ولتاژ و مقاومت به كار ببريد .
 مقاومت معادل مقاومت هاي موازي و سري و يا مدارهاي  تركيبي را محاسبه نماييد . 
 افت ولتاژ دو سر يك مقاومت را محاسبه نماييد . 
 توان و موارد اصلي  ديگر داده شده را محاسبه نماييد .
 فاكتور هايي كه جهت و قطبيت ميدان مغناطيسي يك فلز حامل جريان را تعيين مي كند تشخيص دهيد .
 مقادير ماكزيمم و مينيمم ،مقادير متوسط و موثر يك موج سينوسي  AC  را تعيين  نماييد . 
 فاكتور هايي كه روي راكتانس خازني و القايي در يك مدار AC تاثير مي گذارد را شناسايي كنيد .
ا مپدانس كل يك مدارAC   را محاسبه نماييد . 
  تفاوت بين توان حقيقي و توان ظاهري را در يك مدار ACرا توضيح دهيد . 

اجزاء يك اتم

مفهوم الكتريسيته با عناصر پايه ي سازنده مواد يعني اتم اغاز مي شود . هسته ي يك اتم از پروتون ها و نوترون ها تشكيل شده است . پروتون ها يك بار مثبت دارند و نوترون ها خنثي مي باشند .الكترون ها با بار منفي به دور هسته در گردش ا ند .(فقط الكترون ها و پرتون ها در شكل نشان داده شده ا ند .قسمت هاي آبي رنگ هسته ، نوترون ها را نشان ميدهند .)

الكترون هاي آزاد

الكترون ها ي خارجي ترين لايه مي توا نند بوسيله ي يك نيروي خارجي مثل ميدان مغناطيسي ،اصطكاك و يا واكنش هاي شيميايي از مدارشان خارج شوند  .
در اين صورت « الكترون هاي آزاد» ناميده مي شوند . مبناي الكتريسيته حركت اين الكترون هاي آزاد است .

هادي ها

جريان الكتريكي هنگامي ايجاد مي شود كه الكترون هاي آزاد از يك اتم به اتم ديگر منتقل شوند . ماده اي كه به الكترون ها اجازه حركت آزادانه را  مي دهد  هادي (رسانا) ناميده مي شود .
مس ،نقره ،الومينيوم ،روي ، آهن از جمله هادي هاي خوب مي باشند .

نارساناها

موادي كه به تعداد كمي از الكترون ها اجازه ي حركت مي دهند ، نارسانا (عايق) ناميده  مي شوند . 
پلاستيك ، لاستيك ، شيشه ، ميكا و سراميك نارسا نا مي باشند .

بارهاي الكتريكي

موادي كه  الكترون اضافي دارند ، داراي بار منفي هستند . موادي كه تعداد پروتون هايشان بيشتر از الكترون هايشان است داراي بار مثبت مي باشند  . عناصري كه تعداد پروتون ها و الكترون هاي مساوي دارند خنثي  (بي بار ) ناميده مي شوند .
بارها در اطراف خودشان ميدان الكتريكي غير قابل مشاهده اي دارند كه مي توان اثر اين ميدان  را   توسط خطوط نيرو يي كه به صورت شعاعي از بار مثبت شروع و به بار منفي ختم مي شوند ، نشان داد . بارهاي ناهمنام يكديگر را جذب مي نمايند و بارهاي همنام يكديگر را دفع مي كنند


خرید آنلاین