پاورپوینت با موضوع مباحثی در ترموديناميک توليد آهن  

پاورپوینت با موضوع مباحثی در ترموديناميک تولید آهن


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 25 اسلایدقسمتی از متن .ppt :مباحثی در ترموديناميک تولید آهناحیاء اكسیدهای آهناحیاء اكسید آهن، یعنی جریان واكنش از راست به چپ فقط درصورت ازبین رفتن تعادل شیمیایی واكنش امكان‌پذیر است. کنترل تعادل در جهت مورد نظر با ابزار زیر انجام می شود :الف- جد

ادامه مطلب  

پاورپوینت فصل پنجم فیزیک پایه دهم ترمودینامیک (رشته ریاضی و فیزیک)  

پاورپوینت فصل پنجم فیزیک پایه دهم ترموديناميک (رشته ریاضی و فیزیک)


         نوع فایل: power pointفرمت فایل: ppt and pptxقابل ویرایش 68 اسلاید قسمتی از متن پاورپوینت:فصل پنجم ترموديناميک فصل پنجم فصل پنجم معادله حالت اگر مقدار معینی گاز در داخل استوانه ای که با پیستون متحرک مسدود شده است برای مدت طولانی در حجم باشد، دما وفشار آن در همه نقاط گاز یکسان خواهد بود، در چنین وضعیت هایی می گوییم گاز در حالت تعادل ترموديناميک

ادامه مطلب  

پاورپوینت فصل پنجم فیزیک پایه دهم ترمودینامیک (رشته ریاضی و فیزیک)  

پاورپوینت فصل پنجم فیزیک پایه دهم ترموديناميک (رشته ریاضی و فیزیک)


         نوع فایل: power pointفرمت فایل: ppt and pptxقابل ویرایش 68 اسلاید قسمتی از متن پاورپوینت:فصل پنجم ترموديناميک فصل پنجم فصل پنجم معادله حالت اگر مقدار معینی گاز در داخل استوانه ای که با پیستون متحرک مسدود شده است برای مدت طولانی در حجم باشد، دما وفشار آن در همه نقاط گاز یکسان خواهد بود، در چنین وضعیت هایی می گوییم گاز در حالت تعادل ترموديناميک

ادامه مطلب  

پاورپوینت فصل پنجم فیزیک پایه دهم ترمودینامیک (رشته ریاضی و فیزیک)  

پاورپوینت فصل پنجم فیزیک پایه دهم ترموديناميک (رشته ریاضی و فیزیک)


         نوع فایل: power pointفرمت فایل: ppt and pptxقابل ویرایش 68 اسلاید قسمتی از متن پاورپوینت:فصل پنجم ترموديناميک فصل پنجم فصل پنجم معادله حالت اگر مقدار معینی گاز در داخل استوانه ای که با پیستون متحرک مسدود شده است برای مدت طولانی در حجم باشد، دما وفشار آن در همه نقاط گاز یکسان خواهد بود، در چنین وضعیت هایی می گوییم گاز در حالت تعادل ترموديناميک

ادامه مطلب  

پاورپوینت فصل پنجم فیزیک پایه دهم ترمودینامیک (رشته ریاضی و فیزیک)  

پاورپوینت فصل پنجم فیزیک پایه دهم ترموديناميک (رشته ریاضی و فیزیک)


         نوع فایل: power pointفرمت فایل: ppt and pptxقابل ویرایش 68 اسلاید قسمتی از متن پاورپوینت:فصل پنجم ترموديناميک فصل پنجم فصل پنجم معادله حالت اگر مقدار معینی گاز در داخل استوانه ای که با پیستون متحرک مسدود شده است برای مدت طولانی در حجم باشد، دما وفشار آن در همه نقاط گاز یکسان خواهد بود، در چنین وضعیت هایی می گوییم گاز در حالت تعادل ترموديناميک

ادامه مطلب  

پاورپوینت فصل پنجم فیزیک پایه دهم ترمودینامیک (رشته ریاضی و فیزیک)  

پاورپوینت فصل پنجم فیزیک پایه دهم ترموديناميک (رشته ریاضی و فیزیک)


         نوع فایل: power pointفرمت فایل: ppt and pptxقابل ویرایش 68 اسلاید قسمتی از متن پاورپوینت:فصل پنجم ترموديناميک فصل پنجم فصل پنجم معادله حالت اگر مقدار معینی گاز در داخل استوانه ای که با پیستون متحرک مسدود شده است برای مدت طولانی در حجم باشد، دما وفشار آن در همه نقاط گاز یکسان خواهد بود، در چنین وضعیت هایی می گوییم گاز در حالت تعادل ترموديناميک

ادامه مطلب  

پاورپوینت فصل پنجم فیزیک پایه دهم ترمودینامیک (رشته ریاضی و فیزیک)  

پاورپوینت فصل پنجم فیزیک پایه دهم ترموديناميک (رشته ریاضی و فیزیک)


         نوع فایل: power pointفرمت فایل: ppt and pptxقابل ویرایش 68 اسلاید قسمتی از متن پاورپوینت:فصل پنجم ترموديناميک فصل پنجم فصل پنجم معادله حالت اگر مقدار معینی گاز در داخل استوانه ای که با پیستون متحرک مسدود شده است برای مدت طولانی در حجم باشد، دما وفشار آن در همه نقاط گاز یکسان خواهد بود، در چنین وضعیت هایی می گوییم گاز در حالت تعادل ترموديناميک

ادامه مطلب  

پاورپوینت فصل پنجم فیزیک پایه دهم ترمودینامیک (رشته ریاضی و فیزیک)  

پاورپوینت فصل پنجم فیزیک پایه دهم ترموديناميک (رشته ریاضی و فیزیک)


         نوع فایل: power pointفرمت فایل: ppt and pptxقابل ویرایش 68 اسلاید قسمتی از متن پاورپوینت:فصل پنجم ترموديناميک فصل پنجم فصل پنجم معادله حالت اگر مقدار معینی گاز در داخل استوانه ای که با پیستون متحرک مسدود شده است برای مدت طولانی در حجم باشد، دما وفشار آن در همه نقاط گاز یکسان خواهد بود، در چنین وضعیت هایی می گوییم گاز در حالت تعادل ترموديناميک

ادامه مطلب  

پاورپوینت فصل پنجم فیزیک پایه دهم ترمودینامیک (رشته ریاضی و فیزیک)  

پاورپوینت فصل پنجم فیزیک پایه دهم ترموديناميک (رشته ریاضی و فیزیک)


         نوع فایل: power pointفرمت فایل: ppt and pptxقابل ویرایش 68 اسلاید قسمتی از متن پاورپوینت:فصل پنجم ترموديناميک فصل پنجم فصل پنجم معادله حالت اگر مقدار معینی گاز در داخل استوانه ای که با پیستون متحرک مسدود شده است برای مدت طولانی در حجم باشد، دما وفشار آن در همه نقاط گاز یکسان خواهد بود، در چنین وضعیت هایی می گوییم گاز در حالت تعادل ترموديناميک

ادامه مطلب  

پاورپوینت فصل پنجم فیزیک پایه دهم ترمودینامیک (رشته ریاضی و فیزیک)  

پاورپوینت فصل پنجم فیزیک پایه دهم ترموديناميک (رشته ریاضی و فیزیک)


        نوع فایل: power pointفرمت فایل: ppt and pptxقابل ویرایش 68 اسلاید قسمتی از متن پاورپوینت:فصل پنجم ترموديناميک فصل پنجم فصل پنجم معادله حالت اگر مقدار معینی گاز در داخل استوانه ای که با پیستون متحرک مسدود شده است برای مدت طولانی در حجم باشد، دما وفشار آن در همه نقاط گاز یکسان خواهد بود، در چنین وضعیت هایی می گوییم گاز در حالت تعادل ترموديناميکی ا

ادامه مطلب  

پاورپوینت فصل پنجم فیزیک پایه دهم ترمودینامیک (رشته ریاضی و فیزیک)  

پاورپوینت فصل پنجم فیزیک پایه دهم ترموديناميک (رشته ریاضی و فیزیک)


        نوع فایل: power pointفرمت فایل: ppt and pptxقابل ویرایش 68 اسلاید قسمتی از متن پاورپوینت:فصل پنجم ترموديناميک فصل پنجم فصل پنجم معادله حالت اگر مقدار معینی گاز در داخل استوانه ای که با پیستون متحرک مسدود شده است برای مدت طولانی در حجم باشد، دما وفشار آن در همه نقاط گاز یکسان خواهد بود، در چنین وضعیت هایی می گوییم گاز در حالت تعادل ترموديناميکی ا

ادامه مطلب  

پاورپوینت فصل پنجم فیزیک پایه دهم ترمودینامیک (رشته ریاضی و فیزیک)  

پاورپوینت فصل پنجم فیزیک پایه دهم ترموديناميک (رشته ریاضی و فیزیک)


       نوع فایل: power pointفرمت فایل: ppt and pptxقابل ویرایش 68 اسلاید  قسمتی از متن پاورپوینت:فصل پنجم ترموديناميک فصل پنجم فصل پنجم معادله حالت اگر مقدار معینی گاز در داخل استوانه ای که با پیستون متحرک مسدود شده است برای مدت طولانی در حجم باشد، دما وفشار آن در همه نقاط گاز یکسان خواهد بود، در چنین وضعیت هایی می گوییم گاز در حالت تعادل ترموديناميکی است.

ادامه مطلب  

پاورپوینت قوانین ترمودینامیک  

پاورپوینت قوانین ترموديناميک


این فایل حاوی مطالعه پاورپوینت قوانین ترموديناميک می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 56 اسلاید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.     فهرستقوانین ترموديناميکقانون دوم ترموديناميک مراحل سیکل برگشت پذیرکارنودریک سیلندر:مرحله ایزوترم انبساطفرم انتگرالی سیکلقانون دوم منجر به نامساوی زیر میشود:انتگرال سیکلی ب

ادامه مطلب  

تحقیق بینی حالت تعادل برای یک آلیاژ  

تحقیق بینی حالت تعادل برای یک آلیاژ


فرمت ورد و قابل ویرایشتعداد صفحات : 40 صفحهمقدمه :اساسی ترین کاربرد ترموديناميک در متالوژی فیزیکی پیش بینی حالت تعادل برای یک آلیاژ است . در بررسی های مربوط به دگرگونی های فازی ما همیشه با تغییر سیستم به سمت تعادل روبه رو هستیم. بنابراین ترموديناميک به صورت یک ابزار بسیار سودمند می تواند عمل کند. باید توجه داشت که ترموديناميک به تنهایی نمی تواند سرعت رسیدن به حالت تعادل را تعیین کند . 1-تعادل : یک

ادامه مطلب  

پاورپوینت قانون دوم ترمودینامیک  

پاورپوینت قانون دوم ترموديناميک


این فایل حاوی مطالعه پاورپوینت قانون دوم ترموديناميک می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 67 اسلاید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.   فهرستقانون دوم ترموديناميکاصل بقای انرژی مقدمهتوضیح ماشین گرماییبراساس اصل تامسون و نظریه کلوزیوس اهمیت اصل دوم ترموديناميک بازدهی ماشین گرمایییخچالمحاسبه عدم تساوی یا نا

ادامه مطلب  

تحقیق بررسی حالت تعادل برای یک آلیاژ  

تحقیق بررسی حالت تعادل برای یک آلیاژ


دانـلـود تـحقیـق رشته مهندسی مواد بـا عـنـوان، حالت تعادل برای یک آلیاژبخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :مقدمه :اساسی ترین کاربرد ترموديناميک در متالوژی فیزیکی پیش بینی حالت تعادل برای یک آلیاژ است . در بررسی های مربوط به دگرگونی های فازی ما همیشه با تغییر سیستم به سمت تعادل روبه رو هستیم. بنابراین ترموديناميک به صورت یک ابزار بسیار سودمند می تواند عمل کند. باید توجه داشت که ترموديناميک به تنها

ادامه مطلب  

پاورپوینت مفاهیم ترمودینامیک  

پاورپوینت مفاهیم ترموديناميک


این فایل حاوی مطالعه پاورپوینت مفاهیم ترموديناميک می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 16 اسلاید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.     فهرستمفاهیم ترموديناميکانرژی آزاد گیبستغییرات G با Tتغییرات G با Pفوگاسیته و فشارتعادل دو فازیفوگاسیته مایع خالصتصویر محیط برنامه

ادامه مطلب  

پاورپوینت قانون سوم ترمودینامیک  

پاورپوینت قانون سوم ترموديناميک


این فایل حاوی مطالعه پاورپوینت وابستگی توابع حالت به كمیتهای مختلف: می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در29 اسلاید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.      فهرستقانون سوم ترموديناميکاصل سوم ترموديناميکسرمایشمنحنی آنتروپیخواص ترموديناميکی سیالاتدو معادله گیبس دیگر از تعریف توابع گیبس و همهولتز بدست می آید

ادامه مطلب  

پاورپوینت مرور آنتروپی در ترمودینامیک  

پاورپوینت مرور آنتروپی در ترموديناميک


این فایل حاوی مطالعه پاورپوینت مرور آنتروپی در ترموديناميک می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 43 اسلاید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.   فهرستمرور آنتروپی در ترموديناميکنامساوی کلازیوسکاربرد اصل دوم در مورد سیستم ایزوله( منفرد)آنتروپی جهانآنتروپی سیستم: بی نظمی وضعیتیتغییر آنتروپی در یک مرحله برگشت

ادامه مطلب  

پاورپوینت درمورد بررسی نمودارهای ترمودینامیک  

پاورپوینت درمورد بررسی نمودارهای ترموديناميک


   به نام خدا مشخصات فایلفرمت:power pointقابل ویرایش و آماده پیرینتتعداد اسلاید : 25 اسلایدبنام خدا بررسی نمودارهای ترموديناميکجلسه اول رسم خطوط هم حجم شرط هم حجم بودن فرایند شیب نمودار شیب نمودار تست نمودار یک مول گاز کامل مطابق شکل مقابل است . کدام عبارت در خصوص فرآیند درست است ؟1- حجم گاز افزایش یافته است2- گاز گرما از دست داده است3- انرژی درونی گاز کاهش یافته است4- کار انجام شده

ادامه مطلب  

پروژه آماده متلب - پیشبینی نقطه ی حباب و شبنم مخلوط های دو جزئی (ترمودینامیک مهندسی شیمی)  

پروژه آماده متلب - پیشبینی نقطه ی حباب و شبنم مخلوط های دو جزئی (ترموديناميک مهندسی شیمی)


<< اختصاصی Bia2Che.ir >>در این پست با پروژه ی آماده متلب (MatLab) درس ترموديناميک مهندسی شیمی درخدمت شما هستیم که یکی از پرکاربرد ترین مباحث مقطع کارشناسی رشته های مهندسی شیمی و مهندسی نفت محسوب می شود.در این پروژه برای محاسبه ی ضریب فوگاسیته از معادله حالت SRK و برای محاسبه ی ضریب اکتیویته مخلوط از سه روش مارگولس ، ویلسون و NRTL استفاده شده اس

ادامه مطلب  

پروژه آماده متلب - پیشبینی نقطه ی حباب و شبنم مخلوط های دو جزئی (ترمودینامیک مهندسی شیمی)  

پروژه آماده متلب - پیشبینی نقطه ی حباب و شبنم مخلوط های دو جزئی (ترموديناميک مهندسی شیمی)


<< اختصاصی Bia2Che.ir >>در این پست با پروژه ی آماده متلب (MatLab) درس ترموديناميک مهندسی شیمی درخدمت شما هستیم که یکی از پرکاربرد ترین مباحث مقطع کارشناسی رشته های مهندسی شیمی و مهندسی نفت محسوب می شود.در این پروژه برای محاسبه ی ضریب فوگاسیته از معادله حالت SRK و برای محاسبه ی ضریب اکتیویته مخلوط از سه روش مارگولس ، ویلسون و NRTL استفاده شده اس

ادامه مطلب  

پاورپوینت مفهوم انرژی و گرما  

پاورپوینت مفهوم انرژی و گرما


  به نام خدامشخصات فایلفرمت: power point تعداد اسلاید : 15 اسلایدبنام خدا شیمی سال سوم دبیرستانمفهوم انرژی و گرما ترموديناميک شیمیایی: مطالعه کمی و کیفی انرژی گرمایی مبادله شده طی واکنش های شیمیایی تغییر آن و تاثیری که بر حالت ماده دارد موضوع هایی هستند که در شاخه ای از شیمی بررسی می شوند که ترمو شیمی یا گرما شیمی نامیده می شود. تفاوت دما و گرما: 1- دما را با دماسنج و گرما را با گرما سنج اندازه می گیرند.

ادامه مطلب  

تحقیق جزو جامع ترمودینامیک  

تحقیق جزو جامع ترموديناميک


دانـلـود جزو بـا عـنـوان، کتاب ترموديناميکبخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :ترمودینامیك فصل اول - ترمو دینامیك و انرژی ترمودینامیك را میتوان علم انرژی توصیف كرد . هر چند مردم میدانند كه انرژی چیست. اما نمیتوان تعریف دقیقی از انرژی ارائه داد. شاید بتوان انرژی را به عنوان قابلیت انجام كار یا توانایی انجام تغییرات در نظر گرفت . كلمه ترمو دینامیك از كلمیات یونانی (Thermo) حرارت و (dinamics) قدرت گرفته شده است كه بیشتر به

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع ترمودینامیک فصل سوم ENGSC 2333 – Thermodynamics  

پاورپوینت با موضوع ترموديناميک فصل سوم ENGSC 2333 – Thermodynamics


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 47 اسلایدقسمتی از متن .ppt :توجه : محتوای اسلایدها به زبان انگلیسی می باشد.ترموديناميک فصل سوم ENGSC 2333 – ThermodynamicsTo apply the energy balance to a system of interest requires knowledge of the properties of the system and how the properties are related.  The objective of Chapter 3 is to introduce property relations relevant to engineering thermodyn

ادامه مطلب  

دانلود حل المسائل کتاب ترمودینامیک زونتاگ و بورگناک  

دانلود حل المسائل کتاب ترموديناميک زونتاگ و بورگناک


دانلود حل المسائل کتاب ترموديناميک زونتاگ و بورگناک این مجموعه دارای سه حل المسائل ویرایش ششم - ویرایش هفتم و ویرایش هشتم می باشد تعداد صفحات ویرایش ششم: 2257تعداد صفحات ویرایش هفتم: 2486تعداد صفحات ویرایش هشتم: 3301زبان همه فایل ها: لاتینفرمت: PDFعنوان لاتین: Fundamentals of Thermodynamicsنویسندگان: زونتاگ و بورگناک - Claus Borgnakke, Richard E. Sonntag   

ادامه مطلب  

دانلود حل المسائل کتاب ترمودینامیک زونتاگ و بورگناک  

دانلود حل المسائل کتاب ترموديناميک زونتاگ و بورگناک


دانلود حل المسائل کتاب ترموديناميک زونتاگ و بورگناک این مجموعه دارای سه حل المسائل ویرایش ششم - ویرایش هفتم و ویرایش هشتم می باشد تعداد صفحات ویرایش ششم: 2257تعداد صفحات ویرایش هفتم: 2486تعداد صفحات ویرایش هشتم: 3301زبان همه فایل ها: لاتینفرمت: PDFعنوان لاتین: Fundamentals of Thermodynamicsنویسندگان: زونتاگ و بورگناک - Claus Borgnakke, Richard E. Sonntag   

ادامه مطلب  

جزوه ترمودینامیک پیشرفته مخصوص دانشجویان کارشناسی ارشد  

جزوه ترموديناميک پیشرفته مخصوص دانشجویان کارشناسی ارشد


جزوه ترموديناميک پیشرفته مخصوص دانشجویان کارشناسی ارشد   مخصوص دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد مهندسی شیمی و رشته های مرتبطفرمت : pdfدستنویس خوش خط و خواناتعداد صفحات:158 تهیه شده توسط: یکی از دانشجویان برتر مقطع کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد   تهیه شده توسط سایت فایلکده برتر 

ادامه مطلب  

پاورپوینت فصل پنجم فیزیک پایه دهم ترمودینامیک (رشته ریاضی و فیزیک)  

پاورپوینت فصل پنجم فیزیک پایه دهم ترموديناميک (رشته ریاضی و فیزیک)


       نوع فایل: power pointفرمت فایل: ppt and pptxقابل ویرایش 68 اسلاید این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی شده یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم.  با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خ

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع تعادل مایعات و الکترولیت‌ها  

پاورپوینت با موضوع تعادل مایعات و الکترولیت‌ها


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 70 اسلایدقسمتی از متن .ppt :تعادل مایعات و الکترولیت‌هاتعادل مایعات و الکترولیت‌های بدنتعادل مایع و الکترولیت و اسید و باز برای تداوم سلامتی و عملکرد سیستم‌های بدن ضروری است و لازمه این تعادل مصرف و دفع آب و الکترولیت‌ها و تنظیمات‌ سیستم کل

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع تعادل مایعات و الکترولیت‌ها  

پاورپوینت با موضوع تعادل مایعات و الکترولیت‌ها


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 70 اسلایدقسمتی از متن .ppt :تعادل مایعات و الکترولیت‌هاتعادل مایعات و الکترولیت‌های بدنتعادل مایع و الکترولیت و اسید و باز برای تداوم سلامتی و عملکرد سیستم‌های بدن ضروری است و لازمه این تعادل مصرف و دفع آب و الکترولیت‌ها و تنظیمات‌ سیستم کل

ادامه مطلب  

دانلود مقاله کریستال های هیدارت  

دانلود مقاله کریستال های هیدارت


 مشخصات این فایلعنوان: کریستال های هیدارت فرمت فایل : word( قابل ویرایش)تعداد صفحات: 122این مقاله درمورد کریستال های هیدارت می باشد.خلاصه آنچه در مقاله کریستال های هیدارت می خوانید :نتیجه گیری اهمیت کریستال های هیدارت در فصل اول ، به اختصار تاریخچه پیدایش کریستال هیدرات و اهمیت این مواد در عرصه های گوناگون زندگی بشر نشان داد9 شده است. جنبه های منفی وجود و پیدایش کریستالهای در صنعت موجب شده

ادامه مطلب  

پاورپوینت موازنه انرژی در سیستم های باز  

پاورپوینت موازنه انرژی در سیستم های باز


این فایل حاوی مطالعه پاورپوینت موازنه انرژی در سیستم های باز می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 66 اسلاید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.   فهرستموازنه انرژی در سیستم های بازکوییزصورتهای انرژی جنبشی درونی مولکولهای یک گازدمای وارونگی اصل اول ترموديناميک اصل دوم ترموديناميک در مورد تبدیل گرما به کارب

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع مخلوط گازها Gas Mixtures (ترمودینامیک)  

پاورپوینت با موضوع مخلوط گازها Gas Mixtures (ترموديناميک)


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 27 اسلایدتعداد اسلاید  انگلیسی: 10 اسلایدقسمتی از متن .ppt : Gas Mixtures مخلوط گازهاThermodynamics: An Engineering Approach, 7th editionby Yunus A. Çengel and Michael A. Boles مخلوط های گازی که در این فصل بررسی می گردند تنها شامل گازهایی می باشند که میل به واکنش با یکدیگر ندارند

ادامه مطلب  

تشخیص انتشار عدم تعادل ولتاژ در سیستم های قدرت شعاعی (اسلاید پاورپوینت)  

تشخیص انتشار عدم تعادل ولتاژ در سیستم های قدرت شعاعی (اسلاید پاورپوینت)


تحقیقی جامع و بسیار غنی و کامل در قالب 38 اسلاید Power Point و قابل ویرایش که به بررسی تشخیص انتشار عدم تعادل ولتاژ در سیستم های قدرت شعاعی میپردازد.    نمونه متن :تشخیص انتشار عدم تعادل ولتاژ (VU)، بخشی انتگرالی در فرآیند مدیریت عدم تعادل ولتاژ (VU) است که بارها نسبتی از ظرفیت جذب عدم تعادل سیستم قدرت را به خود اختصاص می دهند. گزارش کمیسیون بین المللی الکترو

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت کشش ورزشی  

دانلود پاورپوینت کشش ورزشی


قوس کف پا:1-  به حالت قائم روی یک صندلی یا زمین بنشینید و یک پا را بصورت ضربدر در بالای زانوی پای دیگر قرار دهید. 2-  مچ پایتان را با یک دست بگیرید و نگه دارید. 3-  سطح زیرین انگشتان پا را گرفته و نگه دارید. 4-  بازدم نمائید و انگشتان رابه طرف عقب بکشید (انگشتان رابه طرف عقب باز کنید.) 5-  حالت کششی را نگه داشته سپس استراحت نمائید.----1-  به حالت قائم بایستید و یک پا را جلوتر از پای دیگر قرار دهید.2-  ب

ادامه مطلب  

پاور پوینت (اسلاید) مقاومت مصالح  

پاور پوینت (اسلاید) مقاومت مصالح


 این پاور پوینت دارای 370 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ استفایل پاور پوینت مقاومت مصالح  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.در این پاور پوینت مباحث به زبان ساده و قابل درک برای همه گفته شده و برای ارائه آن هیچ مشکلی نخواهید داشتمحتواب برخی از اسلاید ها : محتوای اسلاید 3 : صفحه 4فهرست مطالب 13 - محور های اصلی و ممان ها

ادامه مطلب  

پاورپوینت درباره موازنه جرم و انرژی  

پاورپوینت درباره موازنه جرم و انرژی


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 44 اسلایدقسمتی از متن .ppt :موازنه جرم و انرژیسیستم: قسمتی از محیط که روی آن مطالعه می کنیم.سیستم بسته: سیستمی که جریان مادی ورودی یا خروجی نداشته باشد.سیستم بازیا جریانی: سیستمی که جریان ورودی ویا خروجی مادی داشته باشد.خاصیت یک ماده: مشخصه ای است که یا مختص آن ماده ا

ادامه مطلب  

شبیه سازی فرآیند تولیدمتیل متاکریلات اسیدبانرم افزاراسپن پلاس(AspenPlusV8.8)  

شبیه سازی فرآیند تولیدمتیل متاکریلات اسیدبانرم افزاراسپن پلاس(AspenPlusV8.8)


شبیه سازی فرآیند تولید متیل متاکریلات اسید با نرم افزار اسپن پلاسAspenPlusV8.8    مشخصات پروژه:شبیه سازی با نرم افزار:  اسپن پلاس        ورژن:8.8        فرمت فایل شبیه سازی شده: apwz AspenPlusV8.8   فایل هایی که دریافت می کنید: 1- فایل نرم افزاری شبیه سازی شده   فرمت:apwz 2- گزارش کامل پروژه شامل: نحوه انتخاب سیستم ترموديناميکی، ب

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس شیمی فیزیک 1  

پاورپوینت درس شیمی فیزیک 1


پاورپوینت درس شیمی فیزیک 1   246اسلاید شیمی فیزیک 1رشته شیمیتعداد واحد : 3 فصل اول گازها و تئوری جنبش مولکولی هدف: آشنائی با قانون گازهای ایده آل؛ رفتار گازهای حقیقی ؛ معادله واندروالس و پدیده بحرانی                        اهداف رفتاری:  - بیان قانون ایده ال  - معادلات مخلوط گاز ایده ال  - معادلات گازهای حقیقی  - رابطه اثر فش

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس شیمی فیزیک 1  

پاورپوینت درس شیمی فیزیک 1


پاورپوینت درس شیمی فیزیک 1   246اسلاید شیمی فیزیک 1رشته شیمیتعداد واحد : 3 فصل اول گازها و تئوری جنبش مولکولی هدف: آشنائی با قانون گازهای ایده آل؛ رفتار گازهای حقیقی ؛ معادله واندروالس و پدیده بحرانی                        اهداف رفتاری:  - بیان قانون ایده ال  - معادلات مخلوط گاز ایده ال  - معادلات گازهای حقیقی  - رابطه اثر فش

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس شیمی فیزیک 1  

پاورپوینت درس شیمی فیزیک 1


پاورپوینت درس شیمی فیزیک 1   246اسلاید شیمی فیزیک 1رشته شیمیتعداد واحد : 3 فصل اول گازها و تئوری جنبش مولکولی هدف: آشنائی با قانون گازهای ایده آل؛ رفتار گازهای حقیقی ؛ معادله واندروالس و پدیده بحرانی                        اهداف رفتاری:  - بیان قانون ایده ال  - معادلات مخلوط گاز ایده ال  - معادلات گازهای حقیقی  - رابطه اثر فش

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس شیمی فیزیک 1  

پاورپوینت درس شیمی فیزیک 1


پاورپوینت درس شیمی فیزیک 1   246اسلاید شیمی فیزیک 1رشته شیمیتعداد واحد : 3 فصل اول گازها و تئوری جنبش مولکولی هدف: آشنائی با قانون گازهای ایده آل؛ رفتار گازهای حقیقی ؛ معادله واندروالس و پدیده بحرانی                        اهداف رفتاری:  - بیان قانون ایده ال  - معادلات مخلوط گاز ایده ال  - معادلات گازهای حقیقی  - رابطه اثر فش

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس شیمی فیزیک 1  

پاورپوینت درس شیمی فیزیک 1


پاورپوینت درس شیمی فیزیک 1   246اسلاید شیمی فیزیک 1 رشته شیمیتعداد واحد : 3 فصل اول گازها و تئوری جنبش مولکولی هدف: آشنائی با قانون گازهای ایده آل؛ رفتار گازهای حقیقی ؛ معادله واندروالس و پدیده بحرانی                        اهداف رفتاری:   - بیان قانون ایده ال   - معادلات مخلوط گاز ایده ال   - معادلات گازهای حقیقی   - رابطه اثر

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1